Evde Bira Yapımı: Yasa Ne Söylüyor?

Evde bira yapmak istiyorsunuz fakat bu yeni heves ettiğiniz hobinizin üretim ve satış gibi konularda yasal sınırlarını merak ediyorsunuz. Ya da yurtdışından bira getirtmek veya yaptığınız biralarınızı posta yoluyla göndermek istiyorsunuz. İlgili mevzuat ve kanunları inceleyerek net yanıtları edinip sizlerle paylaşmak istedik.
Evde Bira Yapımı: Yasa Ne Söylüyor?

Evde Bira Üretiminin Yasal Limitleri

Evde bira yapımı ile ilgili en çok merak edilen bilgiler arasında bira üretimindeki yasal limitler geliyor. TAPDK (tütün ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu) açıkça belirtiyor ki; ticari amaç gütmeden, yıllık 350 lt’yi aşmayacak fermente alkollü içecek üretebilir, tüketebilirsiniz.

 

Elbette 350 lt limitini düzenli olarak denetleyen bir kurum olmasa da bu miktar ve üzerinde üretim kapasitesine sahip bir ekipmanınız varsa veyahut bu sınırın üzerinde fermente içki(bira, şarap vb.) depolamıyorsanız sorun yok. Fakat bu limitin üzerinde mutlaka gerekli tesis ve faaliyet izinlerini alarak yola devam etmeniz gerekiyor.

 

Distile alkollü içkilerin (rakı, viski, votka vb.) ise üretimi kesin olarak yasak olduğunu da belirtelim.

 

TAPDK 4733

Madde 8 — (Değişik: 3/4/2008-5752/3 md.) Ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak şahsi tüketimi için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya üçyüzelli litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler haricinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenler ile tesislerinde izin verilen kategori dışında faaliyette bulunanlara da aynı ceza verilir.(4)

TAPDK 4733

Evde Üretilen Birayı Satabilir Miyiz?

Yukarıda bahsettiğimiz limit aynı zamanda bir soruyu da beraberinde getiriyor: Bu kadar birayla ne yapabiliriz? Bu bizi kanundaki bir başka noktaya götürüyor, evde ürettiğiniz biraları alkol oranı ne olursa olsun satamıyorsunuz.

 

Bunu gerçekleştirmenin tek yolu, profesyonel bir bira üreticisi lisansı almak ve tabii ki sattığınız her şey için vergi ödemek. Kısacası, yasaların bize izin verdiği tek yol, ev yapımı biramızı “paylaşabileceğimiz” yarışmalar, tadımlar ve bunun gibi organizasyonlar. Dolaylı yoldan giriş ücreti vs. ile para kazanmayı da bir yol olarak düşünmemek gerek.

Yurtdışından Tedarik Edebilir Miyiz?

Yurtdışından hafif alkollü fermente bir içeceği gümrükten geçirebilmeniz için maalesef gerekli ticari izne ihtiyacınız olacak. Tedarik etmek istediğiniz miktar bir veya birkaç şişe bile dahi olsa, kanun şahsi tüketim için getirebileceğinizi düşünmüyor maalesef. Gelen ürünlerin sağlık ve ticaret tebliğlerine uygunluğunu kontrol etmesi için sizin(gerçek veya tüzel) ve ürünlerin detaylı bilgilerini sunmanızı ve izin almanızı istiyor.

 

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Piyasaya arz edilen ürünlerin özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili ambalajlama, işaretleme ve etiketlemeleri, üretim izni veya ithalata uygunluk belgesi başvuru dosyası veya alkollü içki ithalatçıları için alkollü içki bildirim dosyası kapsamında üretici ve ithalatçı firması tarafından beyan edilen bilgilere uygun olmalıdır." "Üretim izni veya ithalata uygunluk belgesi başvurusunda veya alkollü içki bildiriminde Kuruma beyan edilmesi gereken, ürüne ilişkin teknik spesifikasyonlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4a, Ek-4b, Ek-4c, Ek-4d ve Ek-4e sayılı teknik spesifikasyon raporu formlarından uygun olanına işlenmek suretiyle Kuruma verilir."

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar

Birayı Posta Yoluyla Gönderebilir Miyiz?

Evde yaptığınız biraları elbette ki yakınlarınıza hediye edebilirsiniz ancak başka şehire yollamak isterseniz kargo ile yollarken de karşınıza bir engel çıkacak. PTT Kargo ve Kuryer Gönderileri yönetmeliğinde yer alan maddeler aslında açıkça “alkollü ürün gönderimi yapılamaz” ibaresi içermese de, 5584 sayılı Posta Kanunu ve Posta Tüzüğü ile Dünya Posta Birliği Kararlarına atıfta bulunuyor ve bunun üzerinden PTT’nin ve diğer kargo şirketlerinin alkollü ürünlerin posta yoluyla gönderimini yasaklayan bir geniş ibaresi bulunuyor.

 

Ticaret Bakanlığı Posta ve Hızlı Kargo Muafiyeti listesinde alkollü ürünlerin sadece yolcu ile beraberinde belirlenen limitler dahilinde getirilebileceğini söylüyor. 

 

*PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik

**Posta Kanunu

 

Diğer Yazılar

18 Yaşından Büyük müsün?

Siteye erişebilmen için 18 yaşından büyük olman gerekiyor.